иаталати

Industrija Alata – Trebinje

ИНДУСТРИЈА АЛАТА Требиње, БиХ, Р.Српска произведува резен алат веќе 60 години. Стекнатото искуство, примена на науката и модерните техлошки достигнувања, овозможуваат ИАТ Требиње да стане еден од најголемите производители на резен алат во регионот и Европа. Податокот дека на годишно ниво се продаваат над 40 милиони парчиња алат во 40 земји од регионот и светот, дава цврста гаранција за квалитетот и можностите што ги има овој производител.

* стандардни спирални бургии
* стандардни спирални бургии леви
* екстра кратки бургии
* бургии со морзе прифат (конусни)
* кобалтни бургии
* бургии за дрво
* спирални бургии продолжени
* забушивачи

 

* стандардни и специјални врезници за рачна и машинска обработка
* стандардни и специјални нарезници
* држачи за врезници и нарезници
* тангенцијални ножеви
* навојни глодала

 

 

* глодала (ХСС и кобалт)
* развртачи
* упуштачи
* бургии за лим
* редуцир чаури
* ножеви полупроизвод (штирии)
* глодала за алуминиум и ПВЦ

* стругарски ножеви
* глодала со плочки од тврд метал
* бургии за бетон
* бургии за метал со плочки од тврд метал
* круни за ИНОКС
* ротоглодала за метал

 

Каталог резен алат