Prev Next

Квалитетот, прецизноста и професионалната соработка се правците на движење кон побрзо достигнување на Вашите барање.

ИАТ АЛАТИ Скопје е тим на луѓе кој го прифаќа предизвикот на своите лимити.

ИАТ АЛАТИ ДООЕЛ
Друштво за трговија, увоз - извоз
+389 (02) 2700 300
ул. Народни херои 23 -1/1
1000 Скопје, Р. Македонија

JoomlaMan